Świetlica

Regulamin: PDFRegulamin świetlicy szkolnej SOSW Nr 2 w Przemyślu 2024.pdf (745,06KB)

Druki:
PDFWniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 2023.pdf (404,03KB)
PDFOświadczenie na samodzielny powrót do domu 2023.pdf (481,69KB)
PDFZgoda na odbieranie dziecka ze świetlicy 2023.pdf (183,22KB)

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą oraz dydaktyczno - wychowawczą. Opieką otaczamy uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również uczniów klas starszych. Dziecko może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica wniosku zapisu. 

Celem działalności jest zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu poprzez stworzenie warunków do wypoczynku, rozwijanie zainteresowań, odrabianie prac domowych.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad zachowania się podczas pobytu w świetlicy. Wdrażamy do utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw jak również do utrzymania porządku po ich zakończeniu.

Do realizacji swoich zadań świetlica dysponuje różnorodną bazą materiałową m.in.: posiada TV,  zabawki, szeroki wybór gier edukacyjnych i zręcznościowych a także szereg pomocy, które pozwalają rozwijać umiejętności plastyczne i twórcze dzieci oraz ich sprawność manualną.

Nad prawidłowym przebiegiem planu pracy świetlicy z uwzględnieniem zajęć tematycznych czuwa wychowawca. Realizacja zamierzonego planu dokumentowana jest w dzienniku zajęć świetlicowych, w których również odnotowywana jest frekwencja uczestników zajęć.

Wychowawca w swojej pracy kładzie szczególny nacisk na zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb dziecka, nie tylko tych biologicznych czy psychicznych, ale również społecznych. Pomocą przy realizacji zadań jest systematyczny kontakt z rodzicami i nauczycielami.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Czwartek: 13.00 - 16.00

Piątek: 12.00 - 15.00

Wychowawca świetlicy:

mgr Ewelina Maziarz

 

 

 

Na skróty