Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Genialny filozof - Platon, żyjący ponad 2000 lat temu, powiedział: „Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i całe życie”.

Jego słowa są absolutnie wciąż aktualne, a w dzisiejszych bardzo zabieganych, hałaśliwych, niespokojnych czasach, często właśnie muzyka jest jedyną z form relaksu, wyciszenia, odpoczynku i szukania siebie w sobie samym.

Muzyka w przeróżnej postaci towarzyszy nam niemal przez cały dzień, od pierwszych dni naszego życia. Są nią bowiem nie tylko świadomie i celowo tworzone i odsłuchiwane kompozycje, ale to również, a nawet przede wszystkim, morze dźwięków, otaczające nas dookoła każdego dnia, których często nawet nie zauważamy, skupieni na naszych codziennych obowiązkach i zadaniach. Dźwięki te mienią się natężeniem, barwą, głośnością, jakością i wysokością, tworząc tło naszego życia jak wielobarwna tęcza.

Nie dziwi więc twierdzenie współczesnych psychologów, pedagogów i lekarzy, że muzykoterapia jest jedną z form, którą można i należy stosować w ogóle działań wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i moralnych pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Formy muzykoterapii są bardzo ciekawe, przyjemne, bezpieczne i rozwijające poprzez zastosowanie instrumentów, pięknej muzyki, tańca, śpiewu, recytacji czy elementów relaksacji. Muzyka działa kompleksowo na całą osobowość człowieka, odpowiednio dobrana może uspokajać albo aktywizować, może wyciszać, albo rozdrażniać. Jest niezwykle pomocna w prowadzeniu ćwiczeń rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych, kiedy to w sposób najbardziej naturalny wykorzystując swoje zmysły, dziecko i młody człowiek podejmuje wyzwania, które na co dzień są poza jego zasięgiem i możliwościami. .

W naszym Ośrodku muzykoterapią staramy się objąć najmłodszych naszych Wychowanków jak i tych starszych.

W przedszkolu realizowane są zajęcia rytmiczne, których istotą jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą różnorakich środków, takich jak: śpiew, taniec, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Odpowiednio przygotowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami treningu sprawności fizycznej, uwrażliwiania na zmiany zachodzące w muzyce oraz oswajania z zagadnieniami muzycznymi. Kształtują również wyrabianie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe i poznawanie cech dźwięków: wysokości, czasu trwania oraz odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. Dzieci również uczą się nazywać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkieSą to pojęcia abstrakcyjne, trudne do zrozumienia, ale w miłej i naturalnej atmosferze wielu dźwięków ze świata oraz śpiewu możliwe do nauki i zrozumienia dla małego przedszkolaka. 

Korzyści płynące dla maluchów w czasie  zajęć rytmicznych: 

  • rozwijają one zdolności muzyczne, sprawność fizyczną i umysłową
  • poprawiają koordynację ruchową , pamięć słuchową i wzrokową
  • przygotowują dzieci do występów publicznych, wzmacniając ich pewność siebie i wiarę w swoje możliwości
  • dzieci poznają piosenki tematyczne, ludowe, a także pieśni patriotyczne i kolędy
  • uczą się prostych układów tanecznych.
  • zyskują umiejętność pracy w grupie
  • uczą się grać na różnych prostych instrumentach muzycznych, głównie perkusyjnych
  • zajęcia muzyczne to okazja do kontaktu z muzyką na żywo w miłych i sprzyjających warunkach.

 

Dla starszych dzieci oraz młodzieży prowadzone są lekcje muzyki, w ramach których młodzi uczniowie modelują wrażliwość, emocjonalność oraz swoją osobowość, ucząc się samodzielnego myślenia. Poprzez słuchanie muzyki i poznawanie kolejnych jej tematów, młodzi uczniowie rozwijają wyobraźnię, tworząc własny świat przeżyć i wzruszeń. Zajęcia muzyczne, są czasem zgłębiania muzycznych modułów: „Elementy dzieła muzycznego”, „Instrumenty muzyczne”, „Solo i w zespole”, „Muzyka opowiada”, „Muzyczne podróże po Polsce i świecie”, „Formy muzyczne”, „Wielcy kompozytorzy i ich czasy”, „Muzyka rozrywkowa”.

Wśród naszych starszych wychowanków jest grupa utalentowanych osób, które swoją ekspresję i wrażliwość muzyczną prezentują poprzez zdolności wokalne, czynnie występując w czasie uroczystości szkolnych. Już same próby są czasem, który uczy i kształtuje: współpracę w grupie, cierpliwość, wytrwałość, to też czas mierzenia się ze swoimi  słabościami i szukania rozwiązań w trudnych momentach. Sam zaś występ, jest lekcją nauki radzenia sobie ze stresem, opinią innych, ale przede wszystkim wielką radością z występów na scenie i możliwością dzielenia się z innymi swoimi talentami.

 

Muzyka klasyczna słuchana regularnie, jest wyjątkowym i jednym z ważniejszych  elementów muzykoterapii. Wszystko to możliwe jest dzięki wpływowi, jaki stanowią dźwięki instrumentów i głosu ludzkiego na pracę mózgu, układu neurologicznego,  krwionośnego, oddechowego i immunologicznego.

 Wiele najnowszych badania wskazuje ogromny jej wpływ na organizm człowieka:

- aktywuje obszaru mózgu odpowiedzialnego za reakcje emocjonalne (śródmóżdże, kora przedczołowa, kora okołooczodołowa, ciało migdałowate, wzgórze, hipokamp, wyspa, jądro półleżące)
- reguluje pracę serca i układu oddechowego
- wspomaga proces: leczenia afazji i komplikacji po udarze,  uczenia się pisania i czytania, kształtowania się pamięci i koncentracji, nauczania matematyki, przyswajania języków obcych
- rozwija umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie z tremą i stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, kreatywność czy otwartość na nowe wyzwania
- porządkuje myśli i emocje
- stymuluje wrażliwości słuchową
- wspomaga neurogenezę, która powoduje wzrost nowych neuronów w mózgu

Dlatego też, staramy się regularnie uczestniczyć w koncertach muzyki klasycznej, organizowanych na scenach przemyskich sal koncertowych. Taki koncert daje okazję do wspólnego wyjścia, spędzenia czasu bez komputerów  i telefonów, poznania nowych miejsc kultury i sztuki, przybliża sylwetki kompozytorów, pozawala zobaczyć i zapoznać się z instrumentami na żywo.

Muzyka jest ważnym elementem naszej codzienności i uniwersalnym językiem komunikacji wśród bardzo różnorodnej, naszej  społeczności ośrodkowej, dlatego warto o nią dbać w naszym życiu, co pięknie powiedział Jan Paweł II: „Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, który mówi bezpośrednio z serca do serca, poza murami i poza granicami narodów”.

 

Na skróty