Zajęcia z rysunku i malarstwa

Zajęcia z rysunku i malarstwa

01_zajęcia_artystyczne.jpeg

Główny cel zajęć plastycznych to wszechstronne wspieranie rozwoju artystycznego uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości oraz predyspozycji.

Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu wszystkich dzieci a szczególnie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, związanymi z różnymi ograniczonymi i niepełnosprawnościami.

Działanie przez sztukę jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego.

Umożliwia ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i  osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość. Zajęcia plastyczne rozwijają zainteresowania i zdolności ucznia, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej, podczas której uczniowie uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne.

02_zajęcia_artystyczne.jpeg

Nie jest to łatwe, mimo zaangażowania nauczyciela. Często na efekty trzeba czekać bardzo długo…

Wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, uczy wiary w siebie. Zajęcia plastyczne korzystnie wpływają na ogólny rozwój uczniów oraz na ich integrację. Arteterapia nie wymaga zdolności plastycznych. Wartość prac nie leży w ich walorach artystycznych, ale przekazie emocjonalnym.

Prace plastyczne naszych uczniów są eksponowane w klasach, na korytarzach szkolnych, podczas konkursów regionalnych. Czują się oni dowartościowani, wyróżnieni, otrzymują nagrody.

Szczególnie „dojrzałe dzieła”, szkice plastyczne, ozdabiają ściany korytarzy szkoły ponadpodstawowej.

 

 

Na skróty