Logopedyczna

„Język jest najpotężniejszym i najbardziej rozpowszechnionym narzędziem naszego gatunku. Dzięki niemu jesteśmy zdolni wyrażać nasze myśli i to, co o sobie sądzimy. Pozbawieni go stajemy się samotni”. ( Benjamin K. Bergen )              

     Mówienie jest sprawnością, którą nabywa się wolniej i trudniej niż inne sprawności motoryczne. Nauka prawidłowej wymowy jednym dzieciom przychodzi z łatwością, inne mają z tym duże problemy. U zdrowego, normalnie rozwijającego się dziecka rozwój mowy kończy się pomiędzy 5 - 6 rokiem życia.  Kiedy jednak istnieją jakiekolwiek przyczyny utrudniające ten proces, konieczne jest udzielenie specjalnego wsparcia.
    W przypadku zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji, wynikających z niedosłuchu, afazji lub dyzartrii, takie wsparcie konieczne jest przez cały okres nauki szkolnej, a nawet po jej ukończeniu.

        Terapia logopedyczna, prowadzona w naszym Ośrodku, pozwala zmniejszyć wpływ zaburzeń mowy na postępy edukacyjne oraz funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej
i społeczeństwie.

 

Jak przebiega terapia logopedyczna w szkołach SOSW Nr 2?

 • Stosujemy indywidualne podejście do każdego ucznia. Forma terapii oraz wykorzystywane w niej pomoce wyznaczane są przez stopień i charakter zaburzeń mowy i komunikacji.
 • Pomagamy uczniom z niedosłuchem i afazją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Mamy bogato wyposażoną i stale wzbogacaną pracownię.
  Korzystamy z urozmaiconych pomocy:
  - sond logopedycznych służących do mechanicznego, bezbolesnego układania
    artykulatorów (języka, zębów i żuchwy),
  - „Rerka logopedycznego” umożliwiającego wywołanie trudnej głoski [r],
  - masażerów wykorzystywanych do pobudzania pracy mięśni twarzowych,
  - ćwiczeń w formie książkowej, kart pracy i gier logopedycznych,
  - multimedialnych, specjalistycznych programów komputerowych z możliwością
    podłączenia do tablicy interaktywnej.
 • Usprawniamy prawidłowy tor oddechowy dla mowy.
 • Gimnastykujemy przed lustrem i w zabawie żuchwę, wargi i język. Wzmacniamy
  w ten sposób mięśnie biorące udział w mówieniu.
 • Dbamy o dobry kontakt emocjonalny w trakcie zajęć. W przyjaznej atmosferze poprzez zabawę, akceptację i cierpliwość wspieramy rozwój mowy naszych podopiecznych.
 • Uczymy słuchania zaczynając od najprostszych zabaw w wyszukiwanie źródła, naśladowanie i identyfikowanie dźwięków, aż po wykorzystanie skomplikowanych pomocy technicznych: słuchawek zsynchronizowanych ze specjalistycznymi, komputerowymi programami multimedialnymi. W ten sposób uczymy koncentracji uwagi na dźwiękach, które stanowią dobry start do poprawnego mówienia. Terapia mowy w słuchawkach pomaga dzieciom wydzielić wyrazy i poszczególne głoski w potoku mowy.
  Celem dobrej atmosfery na zajęciach jest też ośmielenie i zachęcenie uczniów
  do posługiwania się mową.

   
 • Chwalimy za powtarzanie głosek, sylab i wyrazów. Wspólnie z uczniami cieszymy się
  z najmniejszych nawet sukcesów i dbamy o dobry kontakt emocjonalny w trakcie zajęć. Pamiętamy o zapewnieniu poczucia sukcesu i wzmacnianiu motywacji do mówienia.
  Pomagamy nawiązać rozmowę, modelujemy rytm i intonację głosu.
 • W urozmaicony sposób ćwiczymy pamięć słuchową i rozwijamy zasób słownictwa.
  Uczniowie z wadami słuchu i afazją mają szczególne trudności z opanowaniem mowy werbalnej. Wspieramy ich poprzez umożliwienie ćwiczenia umiejętności językowych
  w oparciu o labiogramy : fotografie i schematy graficzne przedstawiające ułożenie warg, zębów i języka podczas wymowy poszczególnych głosek. Dzięki temu są w stanie nauczyć się mówić, chociaż - bez aparatu lub implantu słuchowego - nie słyszą.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby nasi podopieczni poczuli radość z tego,
  że rozumieją i są rozumiani.Opracowała : logopeda Ośrodka,
surdo- i oligofrenopedagog
mgr Beata Jaworska 

 
 

Na skróty