Logopedyczna u najmłodszych

TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

w SOSW nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

 

SŁOWA MAJĄ MOC

 

„U Oliwii w gabinecie”

 

U Oliwii w kolorowym gabinecie

wiele rzeczy odkryjecie!

Jest tu miła atmosfera,

co dzień do poznania nowa głoska i litera.

W lustrze możesz się tu przejrzeć

i ciekawe książeczki obejrzeć.

Są tu klocki, kredki, farbki,

baloniki, lizaki, rurki i zeszyciki.

W nich to właśnie logopedka

co rusz nowe do nauki wkleja zdjęcia.

Żeby nudy dziś nie było

logopedka tańczy, śpiewa i masuje,

a wszystkim po wyjściu

z gabinetu dobry humor dopisuje!

 

 

W bieżącym roku szkolnym kontynuuję pracę w SOSW nr 2. Podobnie jak w ubiegłym roku pod moją opieką logopedyczną znajdują się nasi najmłodsi podopieczni – są to dzieci uczęszczające do tutejszego przedszkola, podopieczni zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz nasi pierwszoklasiści.

W ramach przyznanych mi godzin prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną/neurologopedyczną, zajęcia rewalidacyjne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, językowe oraz komunikacyjne, a także terapię autyzmu. Do zakresu moich obowiązków należy: ocena budowy i sprawności narządów mowy, ocena wędzidełka podjęzykowego, ocena zasobu słownictwa czynnego i biernego, badanie artykulacji, sprawności językowych oraz komunikacyjnych.

Po przeprowadzeniu badania logopedycznego prowadzę ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, ćwiczenia kształcące słuch fonemowy, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia pionizacji języka, ćwiczenia artykulacyjne. U dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu buduję kompetencje komunikacyjne i językowe. Prowadzę terapię zachowań społecznych (stosowania się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, rówieśnikami). Wszelkie podejmowane przeze mnie działania dostosowane są do możliwości psychofizycznych danego dziecka oraz występujących deficytów. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, wykorzystując wszelkie możliwości dziecka! Staram się oddziaływać kompleksowo, a wszelkie podejmowane przeze mnie działania są zgodne z procedurami i standardami postępowania logopedycznego.

 W mojej pracy wykorzystuję metody aktywizujące,  metodę symultaniczno-sekwencyjną nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, elementy logorytmiki oraz wykorzystuję pomoce i materiały dydaktyczne, w które wyposażony jest gabinet logopedyczny. Wiele pomocy wykonują samodzielnie – są to ręcznie wykonywane pomoce do ćwiczeń oddechowych, lizaki logopedyczne do utrwalania wymowy danej głoski oraz magiczne pudełko logopedyczne wykonane z drewnianych szpatułek laryngologicznych. W trakcie zajęć wykonuję masaże logopedyczne zewnętrznych i wewnętrznych narządów mowy (są to masaże manualne oraz wykonywane masażerami logopedycznymi), uwrażliwiam miejsca artykulacyjne oraz apex, wywołuję brakujące głoski, prowadzę korektę wad wymowy, rozwijam zasób słownictwa, kompetencje emocjonalno-społeczne, językowe oraz komunikacyjne.

Aby moja praca przynosiła coraz lepsze efekty, stale podnoszę moje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz podejmując się kolejnych studiów podyplomowych.

Wczesna interwencja logopedyczna już na etapie przedszkolnym jest niezwykle ważna, gdyż brak mowy zaburza dalszą edukację, ponieważ rozumienie języka i komunikowanie się z drugą osobą są uważane za kluczowe umiejętności niezbędne do tego, aby możliwa była efektywna edukacja.

W związku z powyższym wyposażyć moich podopiecznych w język jest dla mnie sprawą najważniejszą, bo to właśnie dzięki mowie dzieci poznają świat! Dlatego wszelkie podejmowane przeze mnie działania ukierunkowane są właśnie tak, aby dzieci mogły wyrażać słownie swoje potrzeby i emocje.

                                           

mgr Oliwia Markiewicz-Mazur

logopeda/neurologopeda

oligofrenopedagog

terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

 

Na skróty