Ceremoniał

REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO

 

OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 W PRZEMYŚLU

 

 1. sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem patriotyzmu i honoru.
 2. Nauczyciele i uczniowie otaczają sztandar szacunkiem i oddają mu należne honory.
 3. Opis sztandaru

 

 1. OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W PRZEMYŚLU od dnia 14.10.1982r. posiada własny sztandar
 2. Wymiary sztandaru: 110cm x 110 cm
 3. Fundatorzy sztandaru: Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu i Rodzice.
 4. Treść sztandaru: Logo Ośrodka i napis okalający rysunek –  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Głuchych w Przemyślu  im. Janusza Korczaka
 5. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami.
 6. Drzewiec sztandaru zakończony jest miniaturką orła.

 

 1. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwej postawy dla jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły.
 3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: 2 chorążych (sztandarowych) i 3 przybocznych (asystujących).
 4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd uczniowski na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).
 6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

 

Uczeń: ciemny garnitur, biała koszula,

 

Uczennica: biała bluzka, ciemna spódnica,

 

 1. Odznaczenia sztandaru

 

Ordery Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaczenia umocowuje się na sztandarze.

 

Kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia zawiesza się na drzewcu.

 

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:

 

– biało-czerwone szarfy, będące odzwierciedleniem barw państwowych, przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

 

– białe rękawiczki.

 

13. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

 

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

b) ślubowanie klas pierwszych

 

c) Dzień Edukacji Narodowej

 

d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości

 

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

14. Chwyty sztandaru:

 

– postawa „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na   wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

 

– postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

 

– postawa „na ramię” – chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je po kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

 

– postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

 

– salutowanie sztandaru w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj” chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

 

– salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

 

Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar

 

„baczność” – bierze sztandar na ramię.

 

15. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły

 

a) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych.

 

b) w wypadku żałoby narodowej lub żałoby wewnętrznej w szkole przypina się na drzewcu sztandar od strony godła kokardę z czarnej wstążki. Długość wstążki powinna odpowiadać podwójnej szerokości sztandaru.

 

16.Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

 

a) wprowadzenie sztandaru

 

l.p. KOMENDY OPIS SYTUACYJNY ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW PO KOMENDZIE POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR
1 Proszę o powstanie Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru Przygotowanie do wyjścia Postawa „na ramię”
2 Baczność sztandar wprowadzić Uczniowie w postawie zasadniczej Wprowadzenie sztandaru Zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu W postawie „na ramię w marszu” postawa „prezentuj”
3 Do hymnu Jak wyżej Postawa „zasadnicza” Postawa „salutowanie w miejscu”
4 Po hymnie Uczestnicy w postawie „spocznij” Spocznij Postawa „prezentuj” Postawa „spocznij”
5 Można usiąść Uczestnicy siadają Spocznij Postawa „spocznij”

 

b) wyprowadzenie sztandaru

 

1 Proszę o powstanie Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru Spocznij Postawa „spocznij”
2 Baczność sztandar wprowadzić Uczniowie w postawie zasadniczej Postawa „zasadnicza” Wyprowadzenie sztandaru Postawa „spocznij” Postawa „na ramię w marszu”
3 Spocznij Uczestnicy siadają    

 

17. Ceremoniał przekazania sztandaru

 

l.p. KOMENDY OPIS SYTUACYJNY ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW PO KOMENDZIE POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR
1 Proszę o powstanie   Uczestnicy wstają   postawa „spocznij”   Postawa „spocznij”  
2 Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru wystąp Uczestnicy postawa „zasadnicza” nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru postawa „zasadnicza” Postawa „zasadnicza” Postawa „prezentuj”
3 Baczność – sztandar przekazać Uczestnicy postawa „zasadnicza” Dotychczasowa asysta insygnia – ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie Chorąży podaje sztandar jednej z asyst Przekazuje szarfę potem rękawiczki następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: „Przekazuję wam sztandar – znak naszej wiary i patriotyzmu, noście go z dumą i honorem” Sztandar              w postawie „spocznij”
4 Baczność – ustępujący poczet odmaszerować – spocznij Uczestnicy w postawie „zasadnicznej” nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce Postawa „zasadnicza” Postawa „spocznij” Postawa „prezentuj” Postawa „spocznij”
5 Baczność – sztandar wyprowadzić Postawa „zasadnicza” Postawa „zasadnicza” Wyprowadzenie sztandaru Postawa „zasadnicza” Postawa „na ramię w marszu”
6 Spocznij Uczestnicy siadają    

 

18. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

 

l.p. KOMENDY OPIS SYTUACYJNY ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW PO KOMENDZIE POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR
1 Proszę wstać Uczestnicy wstają    
2 Baczność – sztandar wprowadzić Uczestnicy w postawie „zasadniczej” Wprowadzenie sztandaru zatrzymanie na ustalonym miejscu Postawa „na ramię                 w marszu” Postawa „zasadnicza”
3 Do ślubowania Uczestnicy w postawie „zasadniczej” ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu) Postawa „zasadnicza” Postawa „prezentuj” postawa „salutowanie         w miejscu”
4 Po ślubowaniu Uczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękę Postawa „spocznij” Postawa „prezentuj” postawa „zasadnicza”
5 Baczność – sztandar wyprowadzić Uczestnicy postawa „zasadnicza” Postawa zasadnicza wyprowadzenie sztandaru Postawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”
6 Spocznij Uczestnicy siadają    
Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 25-09-2023 08:24 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 04-10-2023 13:02

Na skróty