Historia Ośrodka

Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

 

 

Takie były początki…

 

Historia SOSW Nr 2 im. dra Janusza Korczaka sięga wczesnych lat  powojennych. W styczniu 1950 roku władze  szkolne przekazały budynek Domu Opieki pod wezwaniem. św. Józefa przy ul. Czarnieckiego 59 na szkołę i Zakład dla Dzieci Głuchych. Otwarcie Państwowego Zakładu dla Dzieci Głuchych w Przemyślu nastąpiło 5 lutego 1951 roku.

W częściowo wyremontowanym budynku oddano 8 pomieszczeń. Naukę w pierwszym roku szkolnym rozpoczęło (47) czterdziestu siedmiu uczniów w klasach 1 i 2 szkoły podstawowej. Pierwszą kadrę kierowniczą stanowili: dyrektor Zakładu – Tadeusz Jurewicz, kierownik Szkoły Podstawowej – Józef Lesner i kierownik Internatu Helena Ciećkiewicz, natomiast kadra pedagogiczna Zakładu składała się  z 4 nauczycieli i 4 wychowawców. Trafiające do placówki dzieci głuche pochodziły przeważnie z terenu ówczesnego woj. rzeszowskiego oraz z sąsiednich. Szkoła wyposażona była jedynie w podstawowy sprzęt, brakowało pomocy naukowych, które w większość wykonywali sami nauczyciele. Równocześnie  z otwarciem Szkoły Podstawowej zaczął funkcjonować Internat. Po wyremontowaniu nowych pomieszczeń poprawiły się nieco trudne warunki lokalowe. Internat posiadał miedzy innymi trzynaście sypialni, klasy lekcyjne, jadalnie, gabinet lekarsko-dentystyczny, dwie izolatki, kuchnię. Obok Internatu istniało rozwijające się z każdym rokiem gospodarstwo ogrodnicze i budynki gospodarcze.

Trzecią placówką Zakładu była Szkoła Zawodowa. Pierwszą klasę otwarto w roku szkolnym 1955/56. Naukę rozpoczęło w niej 16 uczniów, uczących się w zawodach: ślusarstwo (chłopcy) i krawiectwo lekkie (dziewczęta).

O ile w pierwszych latach istnienia Zakładu dyrektor Tadeusz Jurewicz prowadził remonty i przeróbki starych budynków, jego następca Rudolf Szydło, zrealizował plan rozwoju – wybudowano salę gimnastyczną, nowy budynek szkoły zawodowej z warsztatami oraz nowy internat.

 

 

Rozwój Ośrodka

 

Lata 60 -te

17 czerwca 1961roku Państwowy Zakład Dzieci Głuchych w Przemyślu obchodził uroczyście pierwsze 10 – lecie istnienia. Ważnym wydarzeniem dla dalszego funkcjonowania Zakładu było oddanie do użytku nowych obiektów: 6 września1961r. nowej Szkoły Zawodowej wraz z warsztatami oraz salą gimnastyczną, a rok później 22 września 1962r. budynku Internatu, w którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Życie codzienne uczniów wypełniała praca, nauka i zabawa. Dzięki posiadaniu własnego autobusu organizowano również wycieczki krajoznawcze w różne regiony Polski. Ożywiła się działalność drużyn harcerskich prowadzonych przez Czesławę Jędrzejowską i Aleksandra Błońskiego.

Wychowankowie pod kierunkiem Zbigniewa Daty odnosili duże sukcesy w sporcie. Brali udział w licznych imprezach w kraju i za granicą m.in.: w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Młodzieży Głuchej w lekkiej atletyce we Wrocławiu, w biegach przełajowych o puchar prezydenta Włoch w Pawi, w biegach przełajowych o mistrzostwo świata we Francji, zajmując I miejsce.  Na  XI Igrzyskach Olimpijskich Niesłyszących w Belgradzie zdobyli aż 5 złotych medali. Sport był prawdziwą pasją zarówno chłopców jak i dziewcząt.

 

Lata 70 -te

W czerwcu 1971 r. Ośrodek obchodził jubileusz 20-lecia istnienia, w czasie którego  wręczono szczepowi harcerskiemu sztandar ufundowany przez rodziców i grono pedagogiczne. W 1973 roku odszedł z Ośrodka długoletni i bardzo zasłużony dla jego rozwoju, dyrektor Rudolf Szydło. Jego następcą został Jan Wołczyk.

W placówce prowadzona była  szeroka działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza. Na wysokim poziomie stała praca internatu wykonywana z wielkim osobistym zaangażowaniem przez kierowniczkę Walerię Malawską. Organizowane były uroczystości: Dnia Głuchego, wieczór andrzejkowy, zabawy noworoczne, konkursy sportowe, wiedzy politycznej,  czystości, sprawnie pracował samorząd dziewcząt i chłopców.

W Szkole Podstawowej pod kierunkiem prof. Ireny Stawowy – Wojnarowskiej prowadzono eksperyment pedagogiczny, którego wyniki wykorzystane zostały w pracy wielu  placówek dla dzieci głuchych w całej Polsce.

W roku 1975 Ośrodek otrzymał ministerialną nagrodę imienia Komisji Edukacji Narodowej przyznaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania.

 

Lata 80-te

Najważniejszym wydarzeniem 1981 roku były uroczystości 30 – lecia Ośrodka i nadanie mu imienia doktora Janusza Korczaka (30 maja 1981 r.). Autorem okolicznościowej  tablicy pamiątkowej i wizerunku patrona był wychowawca internatu pan Ryszard Torba.

Naukę w roku szkolnym 1981/82 rozpoczęło 216 uczniów i 96 pedagogów. Nauka szkolna po raz pierwszy trwała 5 dni w tygodniu. Za zgodą wojewody przemyskiego otwarty został w Ośrodku punkt katechetyczny. Jednakże stan finansowy Ośrodka pogarszał się drastycznie podobnie jak sytuacja polityczno – ekonomiczna całego kraju. Posiadane środki wystarczały zaledwie  na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.  zajęcia szkolne zostały zawieszone do 3.01.1982 r.

  Po wznowieniu nauki życie szkolne toczyło się dalej. Organizowano konkursy, akademie i wycieczki. 14 października  1982 r. przed tablicą pamiątkową odbyła się uroczystość nadania Ośrodkowi sztandaru. 6 czerwca 1983 r.  na boisku szkolnym odbył się seans bioenergoterapeutyczny z udziałem znanego bioenergoterapeuty Stanisława Nardellego. W roku 1984 naszych uczniów spotkał kolejny zaszczyt – spotkanie   z zaprzyjaźnioną załogą statku m/s „Przemyśl”.

W styczniu 1986 r. na emeryturę odszedł zasłużony dla Ośrodka dyrektor mgr  Jan Wołczyk. Jego następcą został w kwietniu 1986 r.  mgr Zbigniew Godos, któremu przyszło kierować Ośrodkiem  w coraz gorszej sytuacji polityczno – gospodarczej kraju. Mimo tych trudności kontynuowano potrzebne remonty i zaopatrzenie w sprzęt.

Cenną pomocą okazało się nawiązanie współpracy z panią Marią Teresą Wolfs – Monfils z Belgii. Dzięki jej ogromnym staraniom i finansowemu wsparciu organizacji „Solidarite Belgo-Polonaise” wychowankowie naszego Ośrodka kilkakrotnie wyjeżdżali do Belgii na specjalistyczne badania słuchu i leczenie. Uczeń klasy III szkoły podstawowej Jarosław Duwer został poddany operacji  i odzyskał słuch. Wiele  dzieci wyposażono w aparaty słuchowe pomocne w rewalidacji.

 

Lata 90-te

Rok 1991 to jubileusz 40-lecia Ośrodka. Uroczystą mszę polową odprawił biskup Bolesław Taborski. Podczas  uroczystości  odbyło się m. in. poświęcenie sztandarów Ośrodka i ZHP a później okolicznościowa akademia.

W marcu 1992 odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka, który wygrała mgr Marcela Tukałło.

W roku szkolnym 1993/94 staraniem dyrektora Ośrodka otwarto Liceum Zawodowe o kierunkach krawiec konfekcyjno-usługowy oraz elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego.

Rok 1994 rozpoczął się kolejną zmianą nazwy placówki na: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. dra Janusza Korczaka. Funkcjonowały wówczas: Szkoła Podstawowa,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe. W tym też czasie rozpoczął swoją działalność teatrzyk „Pinokio”, który do dnia dzisiejszego uświetnia uroczystości w Ośrodku oraz rozsławia jego imię podczas wielu imprez kulturalnych w całej Polsce. Powstała gazetka uczniowska „Podpatrzone, Podsłuchane”.

Zmienił się stosunek pedagogów do języka migowego; nauczyciele i wychowawcy uczestniczyli w kursach polskiego języka miganego.

Rok szkolny 1995 rozpoczęło 189 uczniów i 110 osobowa kadra. W kwietniu 1996 r. do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej został wpisany Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, który święci swoje sukcesy do chwili obecnej.

W  1996 roku odbyły się obchody związane z 45- leciem Ośrodka. Hasłem przewodnim uroczystości była myśl patrona Janusza Korczaka: ,,BEZ POGODNEGO, SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA CAŁE ŻYCIE  POTEM JEST KALEKIE’’.

Jeszcze raz zaowocowała przyjaźń z Panią Teresą Wolfs – dzięki jej staraniom Ośrodek otrzymał samochód dostawczo-wycieczkowy Ford-Transit.

W roku 1998 po raz pierwszy w Ośrodku odbyła się studniówka, a  6 maja po 5 latach nauki 13 uczniów Liceum Zawodowego przystąpiło  do egzaminu maturalnego.

W roku szk. 1998/99 powołana została nowa szkoła : Technikum Zawodowe o kierunku – technik technologii odzieży.  Odnowiono budynek Szkoły Podstawowej, którego nowym dyrektorem został mgr Jan Bembenek. W listopadzie 1998 r. z inicjatywy pedagogów powstało Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących, którego celem jest niesienie pomocy osobom z wadami słuchu w przystosowaniu się do życia we współczesnym świecie. Jego przewodniczącym został mgr Zbigniew Berestecki.

     Rok szkolny 1999/2000 to rok wprowadzania reformy szkolnictwa. Od tego czasu w Ośrodku funkcjonuje  6 – letnia szkoła podstawowa i 3 – letnie gimnazjum.

 

Po roku 2000 …

Doniosłym wydarzeniem ostatnich lat były obchody jubileuszu 50 i 55– lecia Ośrodka. Główne uroczystości odbywały  się w kościele o.o. Franciszkanów oraz na Zamku Kazimierzowskim. Z tej okazji nasi wychowankowie zaprezentowali bardzo atrakcyjne inscenizacje taneczne i sportowe.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowanków w Ośrodku zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz  zawody sportowe: „Memoriał Zbigniewa Daty”- biegi przełajowe nad Sanem. Tradycyjnie sukcesy odnosił teatrzyk ,,Pinokio’’ oraz Uczniowski Klub Sportowy ,,Niedźwiadek’’.

16 czerwca 2003 r. odbyło się  wręczenie wychowankom Ośrodka pierwszych stypendiów im. Jane Jazowick – Kusiński. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Przemyśla pan Robert Choma. Stypendia wręczał Stanisław Kusiński – mąż pani Jane Jazowick.

Tradycją Ośrodka stały się  uroczystości związane ze świętami Bożego Narodzenia: jasełka i wspólna wigilia dla uczniów oraz wszystkich pracowników Ośrodka.

      W  2004 roku utworzony został Szkolny Ośrodek Kariery. Jego celem jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do podejmowania trafnych decyzji związanych z planowaniem przyszłej kariery i rozwoju zawodowego oraz do radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości. Z usług SZOK-u korzystają również uczniowie niepełnosprawni z innych Ośrodków w Przemyślu.

  W ramach zajęć popołudniowych wychowankowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w działających na terenie Ośrodka kółkach:

teatralnym

    We wrześniu 2007 r. po przejściu na emeryturę długoletniego dyrektora Ośrodka mgr Marceli Tukałło nowym dyrektorem został mgr Zbigniew Berestecki, wicedyrektorem do spraw opiekuńczo -wychowawczych została mgr Elżbieta Stadnik a wicedyrektorem ds. dydaktycznych – mgr Jan Bembenek.

 

Rok 2008

             Ośrodek był organizatorem Konkursów Ogólnopolskich: XVIII Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych, XI Ogólnopolskich Zawodów Języka Migowego i Miganego, w których wzięła udział młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z całej Polski.

Historia_1.jpeg

Historia_2.jpeg

Historia_3.jpeg

Historia_4.jpeg

 

Powstał fundusz Surdopedagodzy Swoim Uczniom, który jest formą pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej. Jego członkami są pedagodzy Ośrodka gotowi nieść wszelkie wsparcie swoim wychowankom.

             Systematycznie prowadzone były prace remontowe w Internacie. Odnowione zostały sypialnie , zakupiono meble , sprzęt audiowizualny i  wyremontowano  sanitariaty.

W ramach akcji TVP „ Reklama Dzieciom 2008 pozyskano środki finansowe na kupno  i montaż placu zabaw na terenie Ośrodka.

Historia_5.jpeg

Historia_6.jpeg

W centralnym punkcie, między W centralnym punkcie, między szkołami, powstało miasteczko ruchu drogowego. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu przekazał skuter oraz rowery. Podarowany  sprzęt umożliwi  uczniom  zdobycie  uprawnień potrzebnych do  bezpiecznego  poruszania się po drogach.

Rok 2009

Ośrodek bierze udział w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie". Współpartnerami  w  projekcie są szkoły z Portugalii, Hiszpanii oraz Turcji.

Historia_7.jpeg

Historia_8.jpeg

Historia_9.jpeg

Rok 2010

W ramach programu Comenius gościliśmy nauczycieli i uczniów z Hiszpanii i Portugalii. Wspólnie spędzony czas zaowocował przyjaźniami, wspólnymi wycieczkami, poznaniem kultur i tradycji poszczególnych uczestników i dobrą zabawą. Stał się źródłem wiedzy, przeżyć i ciekawych doświadczeń.

 

Rok 2011

Odbył się Jubileusz 60-lecia Ośrodka. Na obchody przybyli licznie zaproszeni goście. To wydarzenie było podróżą sentymentalną w przeszłość oraz historię SOSW. Dyrektor Zbigniew Berestecki w swoim przemówieniu na otwarciu uroczystych obchodów  podkreślił  dorobek kilku pokoleń, poszanowanie tradycji i uznanie dla ludzi, którzy trwale zapisali się na kartach historii Ośrodka.

Historia_10.jpeg

 

Rok 2012

GEEP- Green European Eco Projekt - to zielony Europejski Projekt Ekologiczny, w którym bierze udział nasza Placówka, jako jedyna szkoła z Polski .Tematem projektu jest ekologia i ochrona środowiska naturalnego. Projekt trwa dwa lata i zakłada wymianę partnerską szkół z Estonii, Cypru, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Belgii, Niemiec oraz Polski.

Historia_11.jpeg

W Szkole Podstawowej powstaje nowoczesna Sala Doświadczania Świata. Wyposażona jest w urządzenia stymulujące rozwój wszystkich  zmysłów: wzroku, słuchu, smaku i dotyku. Dzieci mogą tutaj bawić się i uczyć  jednocześnie. Koszt inwestycji został pokryty przez Wrocławską Fundację Rosa.

Historia_12.jpeg

Z inicjatywy nauczycieli w Szkole Podstawowej został stworzony Ogród Wrażeń Zmysłowych. To wyjątkowe miejsce, w którym wychowankom zostały stworzone warunki do wielozmysłowych doświadczeń w poznawaniu otoczenia.

Historia_13.jpeg

 

Rok 2015

Oferta edukacyjna Ośrodka bogaci się o Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR). Przeznaczone jest dla najmłodszych dzieci, od momentu ich urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki . Sale mieszczące się w budynku administracji są bogato wyposażone a pracujący tam specjaliści  oferują różnorodne, stymulujące rozwój zajęcia m.in. logopedyczne, integrację sensoryczną, logorytmikę.

Rok 2016

W czerwcu odbywa się Zjazd Absolwentów wszystkich roczników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej.

Historia_14.jpeg

W lipcu 19-stu  uczestników projektu Wbrew barierom i granicom odbywa  miesięczny staż we Francji. Uczniowie i absolwenci Ośrodka  zdobyli nowe doświadczenie i umiejętności pracując w hotelach i restauracjach. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych.

W dniach 18-28.10.2016r zawitali do nas goście z RPA. Był to wynik nawiązanej współpracy ze szkołą dla niesłyszących w Port Shepstone. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń, które uatrakcyjnią proces kształcenia dzieci niesłyszących. Ta wizyta zaowocowała wymianą nauczycieli i uczniów obu szkół. Nowe doświadczenia nauczyły nas otwartości i tolerancji, zwiększyły wiedzę o świecie i poszerzyły horyzonty.

Historia_15.jpeg

Historia_16.jpeg

Rok 2017

W dniach 7-8 kwietnia odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Mowy z Ust Dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Hasło przewodnie tej rywalizacji to:

Skarby podkarpackich lasów” oraz „Najpiękniejsze miejsca Podkarpacia

W Ośrodku zostaje otwarte Przedszkole dla Dzieci z Wadą Słuchu i Wymową, z Autyzmem. Jest  to efekt realizowanego już przez dwa lata  programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.   Dzięki pomocy finansowej pani Marie Therese Wolfs z Belgii udało się  wyposażyć sale przedszkolne w nowoczesny sprzęt audiowizualny, różnorodne pomoce dydaktyczne, odpowiednie zabawki.

Historia_17.jpeg

Historia_18.jpeg

Jednocześnie w Ośrodku regularnie prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w których najmłodsze pociechy objęte są specjalistyczną opieką terapeutyczną od pierwszych miesięcy życia. W ramach indywidualnych i grupowych zajęć organizowane są terapie: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej SI oraz zajęcia rewalidacji indywidualnej i rytmiki.

Historia_19.jpeg

 

Rok 2017

Nasz Ośrodek otrzymał nowego Busa marki Mercedes-Benz.  Zakup został dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Nowy samochód ułatwi organizację dalszych i bliższych wycieczek , które  uatrakcyjnią  proces kształcenia.

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczął się projekt partnerski w ramach programu Erasmus Plus, który  jest wymianą partnerską pięciu szkół takich państw jak: Rumunia, Turcja, Portugalia, Grecja oraz Polska. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przygotują się do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej.

21 września uroczyście odebrano wyremontowany budynek internatu. Modernizacja energetyczna internatu była realizowana w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 150-letni internat odzyskał blask, a wychowankowie zyskali  warunki zbliżone do domowych.

Historia_20.jpeg

Historia_21.jpeg

 

Rok 2018

W dniach 10-23 maja Ośrodek był organizatorem i gospodarzem obozu w ramach projektu „Tradycyjne rzemiosło i warsztaty fotograficzne”, w którym uczestniczyło 35 uczniów i 12 nauczycieli z Portugalii, Turcji, Grecji, Rumunii. Głównym założeniem było poznanie kultury, tradycji, rzemiosła państw partnerskich. Jednak najważniejszym celem była integracja młodzieży niesłyszącej ze słyszącymi rówieśnikami, co miało miejsce podczas warsztatów fotograficznych, zajęć sportowych i wycieczek krajoznawczych.

Realizujemy nowy projekt Mobilność edukacyjną szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu. Jest on skierowany do uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Celem jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczniów. W dniach 04 - 18.11. grupa piętnastu uczniów z kierunku: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej odbyło zagraniczny staż we Włoszech. Uczniowie zdobywali nowe umiejętności oraz mieli okazję zwiedzania i poznawania uroków  Włoch.

Historia_22.jpeg

Powstała pracownia ceramiki. Uczestnictwo w zajęciach jest wspaniałą formą  terapii i rozwoju twórczej aktywności.  Wyposażenie pracowni było możliwe dzięki wsparciu finansowemu pani Marie Therese Wolfs. Ośmiu pracowników placówki zostało przeszkolonych przez doświadczonych artystów z Bielsko Białej.

Historia_23.jpeg

Historia_24.jpeg

Rok 2019

W dniach 12-14 kwietnia byliśmy organizatorami XXIX Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych Szkół Ponadgimnazjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących.

Historia_25.jpeg

W maju w ramach projektu Europejscy Przyjaciele grupa uczniów z nauczycielami wyjechała do Grecji. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach plenerowych z fotografii i rzemiosła. Mieli też możliwość zwiedzenia i poznania zabytków Aten, kolebki kultury europejskiej.

Historia_26.jpeg

W listopadzie  20 uczniów po raz drugi wzięło udział w projekcie Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu. Tym razem młodzież odbyła staż zawodowy w Grecji. Praktyki zagraniczne to szansa na zdobycie nowych doświadczeń oraz zwiedzenie najciekawszych miejsc w Europie. Projekt realizowany  był ze środków unijnych.

Wychodząc naprzeciw zmianom w prawie oświatowym dotyczącym klasyfikacji nowych zawodów, Ośrodek tworzy nowatorski kierunek dla uczniów szkół policealnych o nazwie „Opiekun w domu pomocy społecznej”. Powstały kierunek cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, otwiera nowe perspektywy zawodowe dla  osób niesłyszących.

Historia_27.jpeg

Historia_28.jpeg

Rok 2020

Od września 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 prowadzone są zajęcia w klasie I dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Grupa jest mało liczna, co sprzyja wytworzeniu odpowiedniego klimatu, poświęceniu należnej uwagi każdemu dziecku i kształtowaniu jego indywidualnych predyspozycji. Podstawowe ćwiczenia wspierane są przez szereg dodatkowych zajęć terapeutycznych z zakresu terapii autyzmu, rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, gimnastyki korekcyjnej kształtującej sprawność ruchową oraz korygującej istniejące wady postawy, terapii psychologicznej, logopedycznej oraz pedagogicznej.

Historia_29.jpeg

Historia_30.jpeg

Dzięki dodatkowym funduszom ze strony Pani Wolfs powstały również pracownie logopedyczna oraz rytmiczno-muzyczna. Należy dodać, że obie mają ogromne znaczenie w kształceniu uczniów Ośrodka. Dzieci wymagają bowiem regularnej i systematycznej terapii logopedycznej, a zajęcia prowadzone w zakresie muzyki i rytmiki pozwalają na rozwijanie u nich właściwej wrażliwości. Ćwiczenia realizowane są indywidualnie z każdym dzieckiem i stąd mają ogromne znaczenia dla każdego z nich  z osobna.

Historia_31.jpeg

Historia_32.jpeg

Od września 2020 roku w Ośrodku funkcjonuje pracownia Integracji sensorycznej, w której dzieci i młodzież kształtują  swoje umiejętności sensoryczno – zmysłowe. Sala terapeutyczna powstała dzięki nieocenionej pomocy, ogromnego przyjaciela naszej Placówki, Pani Marie Theres Wolfs. Tacy ludzie, jak Pani Marie Therese Wolfs sprawiają, że wychowankowie Ośrodka mają większe szanse do właściwego samorozwoju, co pozwala na otwarcie przed nimi nowych możliwości i  perspektyw.

Historia_33.jpeg

Historia_34.jpeg

Rok 2020 jest wyjątkowy dla pracy całego Ośrodka. Niekorzystna sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowana wirusem Covid 19, nie staje na przeszkodzie dalszemu rozwojowi Placówki. W szkole ponadpodstawowej zostaje utworzony nowy kierunek. Powstaje Szkoła Branżowa pierwszego stopnia, która zaczyna kształcić nowych wybitnych kucharzy.

Historia_35.jpeg

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 25-09-2023 08:23 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 16-10-2023 15:51

Na skróty