Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

1_WWRD.jpeg

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo w harmonii z otaczającym go światem i bezpieczeństwie . Niestety nie zawsze tak się dzieje. Ewentualnie występujące zaburzenia i niepełnosprawności można jednak korygować dzięki terapii wczesnego wspomagania rozwoju. Pierwsze lata życia dziecka nabierają szczególnego znaczenia dla całego jego rozwoju, dlatego jest bardzo ważne, by ten czas został jak najlepiej wykorzystany. Warto zatem poświęcić go przede wszystkim na tworzenie takich warunków, aby dziecko mogło jak najpełniej wykorzystać potencjał rozwojowy.

Wczesne wspomaganie rozwoju. Czym jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to zespół działań i aktywności przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia WWR ma na celu niwelację różnic w rozwoju różnych umiejętności pomiędzy dzieckiem z zaburzeniami a dziećmi uznanymi za rozwijające się prawidłowo. Zatem w zajęciach WWR mogą uczestniczyć dzieci, u których podejrzewa się różnego typu nieprawidłowości rozwojowe. Na przykład autyzm, niedosłuch, problem ze wzrokiem, problemy z nawiązywaniem relacji społecznych, problemy komunikacyjne np. opóźniony rozwój mowy czy problemy z wykonywaniem czynności samodzielnie przez dziecko.

Terapia WWR oferuje zajęcia, które dobiera są indywidualnie do potrzeb dziecka. Są to między innymi zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna (pobudzanie zmysłów niemowląt), opieka psychologa, zajęcia z pedagogiem, rehabilitacja czy logorytmika. Wszystkie wymienione formy zajęć (oprócz logorytmiki) mają charakter indywidualnych spotkań dziecka ze specjalistą i trwają ok. 50-60 min każde. Spotkania mogą odbywać się w obecności rodziców lub bez, co często ma miejsce w przypadku starszych dzieci 4-7 lat.

2_WWRD.jpeg

 

Czy terapia WWR jest skuteczna?

Terapia WWR może przynieść bardzo dobre rezultaty w przypadku dzieci z zaburzeniami. Duże znaczenie ma ich atrakcyjna forma i indywidualny charakter spotkań, dzięki czemu specjalista skupiony jest całkowicie na naszym dziecku. Podczas zajęć dziecko wykonuje różnego rodzaju zadania, które często mają formę zabawy. Może to być gimnastyka, aktywności plastyczne, zabawy sensoryczne czy muzyczne. Trzeba mieć jednak na uwadze, że terapia WWR to zaledwie od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu. Dlatego specjalista logopeda czy pedagog często zleca zadania, które rodzic ma wykonać z dzieckiem w domu. Wspólne zaangażowanie terapeuty, dziecka i rodzica przynosi bowiem najlepsze rezultaty. Wiele ćwiczeń WWR da się zresztą wykonać w domu, a wystarczy poświęcić na nie zaledwie 15 minut dziennie.

Jak dostać się na WWR? Warunki do spełnienia:

Podstawą do objęcia dziecka zajęciami WWR jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię tę wydaje zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W skład takiego zespołu wchodzą pedagog, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści dobrani w zależności od konkretnego przypadku.

KOCHANI RODZICE!!! Jeśli  zauważacie potrzebę terapii u dziecka, pierwsze miejsce, do którego należy się udać, to publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Waszym mieście.

Terapia WWR jest terapią całkowicie bezpłatną, dotowaną z ministerstwa edukacji i realizowaną zarówno przez publiczne, jak i prywatne jednostki systemu oświaty. Oznacza to, że bezpłatne wczesne wspomaganie rozwoju mogą organizować placówki takie jak:

  • prywatne oraz publiczne przedszkola i szkoły podstawowe,
  • szkoły specjalne,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i wychowawcze,
  • placówki rewalidacyjno-wychowawcze,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Pracownia wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW nr 2

3_WWRD.jpeg

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 23-09-2023 18:20 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 16-10-2023 16:38

Na skróty