Kadra kierownicza

Kadra kierownicza Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

Dyrektor Ośrodka

mgr Zbigniew Berestecki

Wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych

mgr Jan Bembenek

Wicedyrektor Ośrodka ds. opiekuńczo-wychowawczych

mgr Elżbieta Stadnik

Struktura_organizacyjna_SOSW_Nr_2_w_Przemyślu.jpeg

Na skróty