Nowy plac zabaw

Wraz z nadejściem wiosny, w naszym Ośrodku zrobiło się kolorowo nie tylko ze względu na wiosenne kwiaty, ale również nowy, wielobarwny Plac Zabaw dla najmłodszych wychowanków. Karuzela, zespół zjeżdżalni w kształcie zamku, różnorodne huśtawki oraz kompleks wspinaczkowy umożliwią nie tylko dobrą zabawę, ale również działania terapeutyczne.

W działaniach rewalidacyjnych bardzo ważnym czynnikiem jest pobudzanie aktywności dziecka oraz wzbudzanie jego zainteresowania światem. Bardzo duże znaczenie mają aktywności ruchowe ważne dla zdrowia i sprawności fizycznej oraz prawidłowego rozwoju procesów poznawczych na bazie integracji sensorycznej. Estetyczne, nowoczesne elementy wyposażenia zachęcają do aktywności, stymulują wyobraźnię, stwarzają możliwość zabaw tematycznych oraz interakcji społecznych i komunikacyjnych.

W kontrolowanych warunkach, w sposób praktyczny możemy wdrażać dzieci do współpracy, przestrzegania zasad  i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.  Najlepszym sposobem rozwoju dzieci jest zabawa; szczególnie w odniesieniu do wychowanków niepełnosprawnych istotne jest uatrakcyjnienie form działań tak by zmotywować je  do wysiłku.

Zewnętrzna przyjazna przestrzeń, zapewni bezpieczne warunki radosnej aktywności, aby dzieci miały swobodę, a jednocześnie spędzały czas pożytecznie dla wszechstronnego rozwoju.

Serdecznie dziękujemy P. Marie Teresie Wolfs dzięki, której możliwe było zrealizowanie tego projektu. Zawsze możemy liczyć na jej wsparcie, gdy tylko pojawia się potrzeba dzieci –Jej wrażliwe  serce i chęć pomocy uruchamia działania celem zdobycia niezbędnych środków.

 

Na skróty