Projekt „Dziecko bezpieczne na drodze”

Projekt „Dziecko bezpieczne na drodze”

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Przemyślu.

 

Edukacja komunikacyjna obejmuje różne dziedziny wychowania, mając za cel nadrzędny rozwój dziecka. Temat ruchu drogowego i wszelkich zagadnień z nim połączonych jest niezwykłe istotny w kształtowaniu świadomości już od najwcześniejszych lat. Najmłodsi wymagają szczególnej pomocy rodziców i nauczycieli oraz odpowiednio ukierunkowanych zajęć sprzyjających  przygotowaniu do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu dzięki wsparciu Telewizji Polskiej w ramach  Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom” 2021, mógł zrealizować kolejne marzenie jakim było stworzenie i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego. Zagadnienia związane z edukacją komunikacyjną są bardzo ważne w realizacji materiału dydaktycznego, dlatego w myśl tej idei, zrodził się pomysł stworzenia projektu „Dziecko bezpieczne na drodze”. Projekt miał przygotować dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. Najmłodsi poprzez zabawę mogli poznać zasady oraz wyrobić nawyki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a pozyskane fundusze pozwoliły zakupić niezbędny sprzęt, potrzebny do nauki jazdy oraz  znaki drogowe.

Celem ogólnym projektu było przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów, zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania w ruchu drogowym oraz wyrobienie bezpiecznych i kulturalnych zachowań.

Program opierał się na poniższych zagadnieniach tematycznych:

• Wprowadzenie zasad bezpiecznego ruchu drogowego,

• Bezpieczeństwo podróżowania,

• Bezpieczeństwo zabaw,

•Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.

Realizowany jest w Miasteczku Ruchu Drogowego znajdującego się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu. Beneficjentami są dzieci   z autyzmem, dysfunkcją słuchu i wadami wymowy, opóźnieniami rozwojowymi oraz zaburzeniami sprzężonymi z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkola oraz szkoły podstawowej z terenu województwa podkarpackiego korzystających z zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych i edukacyjnych Placówki. Dzięki pozyskanym funduszom udało się zakupić: biegówki, jeździki i gokarty dla najmłodszych, hulajnogi dwu i trzy-kołowe, rowerki przeznaczone dla dzieci od 3 do 5 lat, rowery górskie dla dzieci powyżej 7 roku życia oraz edukacyjne miasteczko ruchu drogowego wyposażone w podstawowe znaki drogowe.

Podopieczni z naszego Ośrodka, dzieci niesłyszące, z autyzmem oraz zaburzeniami sprzężonymi, szczególnie potrzebują pomocy w przybliżeniu i poznaniu odpowiedzi na kluczowe pytanie: czym właściwie jest owa komunikacja i  jakie są jej zasady postepowania? Głęboko wierzymy, że projekt: „Dziecko bezpieczne na drodze” przybliżył owe zagadnienia i przyniósł wiele radości wszystkim wychowankom naszego Ośrodka, ale także stał się powodem satysfakcji terapeutów i specjalistów, którzy widząc postępy i wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, za każdym razem szukają nowych sposobów i metod, pozwalających dotrzeć do możliwości i predyspozycji każdego dziecka.

Symboliczne otwarcie „Miasteczka ruchu Drogowego” odbyło się 23 listopada 2022 roku. W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli: Zastępca prezydenta – Bogusław Świeży, Inspektor Wydziału Edukacji i sportu – Grzegorz Masłyk oraz z ramienia Wydziału Promocji Kultury – Witold Wołczyk.

Beneficjentami będą dzieci z autyzmem, dysfunkcją słuchu i wadami wymowy, opóźnieniami rozwojowymi oraz zaburzeniami sprzężonymi z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkola oraz szkoły podstawowej SOSW nr 2 w Przemyślu.

Dziękujemy serdecznie, Telewizji Polskiej, że po raz kolejny pomogła naszej placówce, że zainteresował się projektem „Dziecko bezpieczne na drodze”, a przede wszystkim, umożliwiła podopiecznym z naszego Ośrodka, dalszą kompleksową rehabilitację, opartą na kształtowaniu sprawności fizycznej i ruchowej.

 

Na skróty