Zajęcia profilaktyczne z policją

Zajęcia profilaktyczne z policją

 

            Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka:

- profilaktyka uniwersalna

- profilaktyka wskazana  

- profilaktyka selektywna.

W ramach programu profilaktyczno-wychowawczego w Naszym Ośrodku zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielką policji zajmującą się profilaktyką wśród dzieci i młodzieży. Na  spotkaniu skupiliśmy się głównie na profilaktyce uniwersalnej. Skierowana ona była do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka - całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiały się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Profilaktyka miała ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych.

Spotkanie podzielone było na trzy grupy wiekowe. Jako pierwsze możliwość spotkania z panią policjantką miały dzieci z przedszkola oraz klasy I-III. Podczas spotkania uczniowie oraz przedszkolaki przypomnieli sobie jakie są główne zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, kiedy można przechodzić przez jezdnię i jakie miejsce jest do tego przeznaczone, za co odpowiadają poszczególne światła drogowe, a także co to są pojazdy uprzywilejowane i co należy do ich zadań. Dzieci miały możliwość zapoznania się z całym ubiorem policjanta, dotknąć kajdanek, a także dowiedziały się do czego służy pałka policyjna. Jedną z atrakcji była możliwość obejrzenia, a także przebywania w samochodzie policyjnym. Uczniowie mieli okazję włączyć syrenę, a także zobaczyć jak wygląda samochód policyjny od środka.

Drugą grupą uczestniczą w spotkaniu były klasy 4 - 6. Tematyka tych zajęć różniła się od poprzednich i była bardziej ukierunkowana na przemoc rówieśniczą. Pani policjantka omówiła z uczniami czym jest przemoc oraz jak możemy ją pogrupować ze względu na jej charakter. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, że obrażanie i używanie wulgaryzmów w stosunku do kolegów też jest traktowane jako przemoc. Przybliżona została tematyka cyberprzemocy oraz powszechności tego zjawiska. Wychowankowie mieli okazję dowiedzieć się czym jest niebieska karta, kto może ją założyć i jakie konsekwencje niesie za sobą taki dokumentu.

Trzecią i ostatnią grupą byli najstarsi uczniowie Naszego Ośrodka, czyli uczniowie szkoły średniej. W ich przypadku tematyka spotkania opiera się głównie na profilaktyce i przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu zdjęć, a także nagrań. Dowiedzieliśmy się jakie są konsekwencję prawne upowszechniania bez czyjejś zgody jakichkolwiek materiałów audio i video. Mieliśmy możliwość obejrzenia krótkiego filmu na temat rozpowszechniania zdjęć i upubliczniania czyjegoś wizerunku. Dowiedzieliśmy się z niego jakie konsekwencje psychologiczne mogą grozić, gdy osoba zostanie szykanowana i zastraszana po udostępnieniu takich nagrań.

Mamy nadzieję, że te zajęcia będą dla wszystkich dużą dawką wiadomości, ale także przestrogą przed niewłaściwymi działaniami w przyszłości.

 

Na skróty