Ochrona małoletnich

WAŻNE!!!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu 

informuje, że w dniu 19.01.2024 r., Rada Pedagogiczna zatwierdziła

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM.

Obowiązujące standardy i procedury umieszczone są na stronie internetowej: https://sosw2.przemysl.edu.pl/124/153/wazne-dokumenty.html

 

Do zapoznania się z dokumentami zobowiązani są:

•Rodzice,

•Uczniowie,

•Pracownicy pedagogiczni Ośrodka,

•Pracownicy administracji i obsługi.

Na skróty