TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

„Nigdy nie bój się wyznaczać sobie zbyt wysokich celów; nawet jeśli nie osiągniesz ich, będziesz miał coś wartościowego” – Michał Anioł

 

A gdyby tak Trening Umiejętności Społecznych poprowadzić w kuchni i połączyć go z zajęciami kulinarnymi? Dlaczego nie.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia prowadzone w naszym Ośrodku systematycznie w różnych grupach wiekowych. Zajęcia te mają na celu naukę umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Założeniem programu jest przyswajanie umiejętności kluczowych w rozwoju dzieci i młodzieży niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole i grupie społecznej.

Podczas Treningu Umiejętności Społecznych wykorzystywane są różne metody oraz techniki pracy z uczniami. Każdy program TUS obejmuje zazwyczaj takie elementy jak: instruktaż, modelowanie, praktykę , informacje zwrotną oraz generalicję.

Forma przeprowadzanych zajęć może przybierać różne postacie, kluczowym elementem jest aby, kształtowała umiejętności społeczne i emocjonalne. Ważnym elementem jest praktyczne wykorzystanie wyuczonych zachowań.  Podczas naszych zajęć TUSowych w kuchni mieliśmy możliwość wykorzystać wszystkie te metody, a także nauczyć się jak w sposób zdrowy i smaczny przygotowywać posiłki. Zaczęliśmy od instruktażu, gdzie prowadzący wytłumaczył po kolei wszystkie procedury oraz zasady pracy w kuchni w celu zachowania bezpieczeństwa. Następnie omówiliśmy wszystkie zasady zachowania higieny, a także zapoznaliśmy się z przepisem piernika pomidorowego – bo taka właśnie była tematyka naszych zajęć – „Piernik pomidorowy – czyli zdrowo i smacznie”. Następnie obejrzeliśmy krótki filmik instruktażowy i poprzez modelowanie prawidłowych zachowań mogliśmy przystąpić do części praktycznej czyli wykonywania ciasta.

Na naszych zajęciach uczniowie mieli możliwość ćwiczenia przestrzegania zasad i norm obowiązujących w sytuacjach pracy zespołowej, dostosowywania się do innych osób i brania pod uwagę zdanie innych uczestników zajęć.

Poprze zajęcia praktyczne uczniowie  wykorzystali w praktyce wcześniej ćwiczone umiejętności takie  jak: prawidłowa komunikacja, aktywna komunikacja jako sposób wyrażania emocji, aktywne zachowanie się w różnych sytuacjach życiowych czy rozpoznawanie znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała.

            Było smacznie, wesoło, ale przede wszystkim teorie mogliśmy wykorzystać w praktyce.

 

Na skróty