Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA - nowy gabinet w Naszym Ośrodku

 

,,Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.’’

J. Korczak

 

Od września tego roku w Naszym Ośrodku został utworzony nowy, specjalistyczny gabinet przystosowany do zajęć z TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

Na zajęcia systematycznie uczęszczają uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej, Technikum oraz Szkoły Branżowej. Terapia pedagogiczna w naszym gabinecie prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych bądź w 2-3 osobowych grupach.

Czym dokładnie jest TERAPIA PEDAGOGICZNA i jakie umiejętności ćwiczymy w naszym nowym kolorowym gabinecie ?

Otóż terapia pedagogiczna, inaczej zwana zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi, to usprawnianie zaburzonych funkcji i braków w umiejętnościach edukacyjnych ucznia, oraz doskonalenie tych, które są dobrze rozwinięte za pomocą różnorodnych ćwiczeń. Wszystko odbywa się pod „skrzydłami” terapeuty.

Diagnoza i stworzenie indywidualnego planu terapii dla każdego ucznia to początek procesu, którego zasadniczym celem ma być usprawnianie zaburzonych funkcji i pomoc dziecku w przezwyciężaniu wszelakich trudności. Podczas tych zajęć dzieci ćwiczą i usprawniają funkcje percepcyjno - motoryczne, rozwijają percepcje słuchową i wzrokową, usprawniają tempo i technikę czytania, doskonalą graficzny poziom pisma, rozwijają kompetencje komunikacyjne i społeczne, poznają sposoby na wyładowanie agresji i negatywnych emocji, uczą się nawiązywana i utrzymywania pozytywnych relacji w klasie oraz rozwiązywania konfliktów, ćwiczą ortografię oraz rozwijają swoją osobowość poprzez wspólne gry. Dużo czasu poświęcamy na usprawnienie procesów poznawczych tj. pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, funkcji językowych i wielu innych, kluczowych w zdobywaniu wiadomości i umiejętności.

 

Główne cele terapii pedagogicznej:

 • wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach dziecka,
 • przywrócenie prawidłowej postawy ucznia wobec procesu dydaktycznego (zarówno w stosunku do nauki, jak i samego  siebie –samoocena, zachowanie, motywacja)
 • zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i poznawczego dziecka;
 • usprawnianie zdolności zapamiętywania faktów i koncentracji uwagi;
 • eliminowanie wszelkich trudności komunikacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz ich konsekwencji;
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, agresją i stresem;
 • podwyższanie samooceny oraz motywacji do działania;
 • rozwój kreatywności i wyobraźni dziecka;

Główne metody pracy w terapii pedagogicznej:

 • Metody usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych.
 • Metody usprawniania funkcji językowych.
 • Metody usprawniania pamięci i koncentracji.
 • Metody usprawniające pisanie i czytanie.
 • Metody rozwijające kompetencje społeczne.
 • Metody aktywizujące uczniów.
 • Metody relaksacji.
 • Metody wzmacniania pozytywnego uczniów.

W naszym gabinecie terapii pedagogicznej stawiamy przede wszystkim na uśmiech, empatię, życzliwość, kreatywność, energię i pogadanki terapeutyczne skłaniające uczniów do otwierania się i wyrażania swoich potrzeb, problemów, dzielenia się sukcesami. Przede wszystkim pozytywnie wzmacniam uczniów i dążę do wytworzenia sytuacji umożliwiających dzieciom osiąganie sukcesów i podnoszenia ich samooceny. Staram się stwarzać takie warunki, aby podczas gier, zabaw czy wypełnienia kart pracy uczniowie kształcili wyżej wymienione funkcje nie odczuwając presji edukacyjnej. Staram się, aby zajęcia miały charakter zarówno edukacyjny, jak i zabawowy, co jest bardzo ważne w wytworzeniu relacji z terapeutą i wzbudzaniu motywacji do uczęszczania na zajęcia.

Nasz gabinet terapii pedagogicznej jest miejscem bardzo atrakcyjnym i lubianym przez uczniów, wyposażonym w zestawy urządzeń i pomocy dydaktycznych, kolorowym, z tematycznie dopasowanymi do pory roku dekoracjami. Posiadamy bardzo atrakcyjną bazę pomocy terapeutycznych wspomagających pracę terapeuty.

W ramach kompleksowej terapii pedagogicznej  łączymy elementy terapii nowoczesnej i tradycyjnej w jedną, urozmaiconą formułę. W zależności od określonych potrzeb edukacyjnych sięgamy po narzędzia, pomoce terapeutyczne, różnorodne formy, środki i metody, by jak najefektywniej oddziaływać na naszych uczniów:

 • wykorzystujemy multimedialne oprogramowania terapeutyczne uznanych producentów :
 • mTalent: ,,AUTYZM MOWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM”, ,,TRUDNOŚCI W PISOWNI”, ,,AUTYZM - TWORZENIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH”
 • Eduterapeutica: ,,AUTYZM 1-8”, ,,PROBLEMY WYCHOWAWCZE-PROBLEMY EMOCJONALNE, PRZEMOC I AGRESJA”
 • multimedialny program rozwijający koncentrację uwagi, funkcje wzrokowe, słuchowe oraz koordynację i grafomotorykę ,,GO SENSE”
 • multimedialny program ,,MOC EMOCJI”

 

 •  atrakcyjne pod względem merytorycznym i wizualnym drukowane oraz interaktywne karty pracy,
 • korzystamy z edukacyjnych gier planszowych i karcianych, układanek, zabawek edukacyjnych, ze starannie dobranych gier logicznych i edukacyjnych, tworząc bogaty zestaw narzędzi terapeutycznych umożliwiający indywidualne i precyzyjne dostosowanie terapii do bieżących potrzeb dziecka,
 • pracując z długopisem 3D uczniowie uczą się koncentracji uwagi, cierpliwości, ćwiczą umiejętności manualne (np. właściwy chwyt pisarski), praca z długopisem 3D wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia się,
 • pufa sensoryczna pomaga redukować napięcie mięśni, łagodzić zachowania agresywne i stres, poprawiać koncentrację, redukować lęki oraz zwiększać poczucie bezpieczeństwa i poprawiać ogólne samopoczucie,
 • w zależności od określonych potrzeb wynikających z bieżącej dyspozycji dziecka oraz realizacji planu terapii pedagogicznej pomoce te są odpowiednio zestawiane, aby mogły się uzupełniać i podnosić swoją skuteczność.

Połączenie wszystkich, dostępnych metod, technik i środków oddziaływania (zarówno tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych), pozwala osiągnąć najlepsze efekty terapeutyczne, stanowiąc jednocześnie najciekawszą, najbardziej urozmaiconą i tym samym najskuteczniejszą formę terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

Dlatego bardzo cieszy fakt iż, uczniowie sami chodzą i pytają, kiedy będą kolejne zajęcia, z uśmiechem przychodzą do gabinetu i chętnie wykonują różne karty pracy i ćwiczenia terapeutyczne.

 

„PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY WIERZĄ W PIĘKNO SWOICH MARZEŃ”

E. Roosevelt

I w tym gabinecie będziemy tę wiarę naszych dzieci sukcesywnie rozwijać.

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

mgr Monika Michalik

Terapeuta pedagogiczny

 

 

Na skróty