Ścieżka ekologiczna

Ścieżka ekologiczna w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Przemyślu

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”

Albert Einstein

 

 

Ekologiczno-sensoryczna ścieżka edukacyjna powstała na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im dra J. Korczaka w Przemyślu w 2021 roku, w ramach „INNOES”- Programu grantowego na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności, zrealizowanego przy współpracy z Urzędem Miasta Przemyśl. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 45 tysięcy złotych i przeznaczony jest dla wychowanków Ośrodka z możliwością dostępności dla wszystkich przemyskich placówek, do których uczęszczają osoby z niepełnosprawnością.

Ścieżka składa się z 13 tablic edukacyjnych, dwóch ścieżek pozwalających odczuwać przez dotyk elementy środowiska naturalnego oraz dwóch stolików z grami o tematyce przyrodniczej.

Nasz spacer ekologiczny rozpoczynamy od przystanku „Zanieczyszczenie powietrza”. Tutaj mali jak i duzi ekolodzy dowiadują się czym jest czyste powietrze oraz jakie są główne źródła zanieczyszczenia planety. Kolejny przystanek to „Akustyczne właściwości drewna – dendrofon”. Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę o rezonansie i mają możliwość usłyszeć jakie dźwięki wydają drzewa. Przy trzeciej tablicy dowiadujemy się o życiu skrzydlatych przyjaciół czyli „Środowisko życia ptaków”. Po zdobyciu cennych informacji przechodzimy pod „Koło leśnej wiedzy”, gdzie możemy sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Przy kolejnych postojach usystematyzujemy informację o rodzajach zanieczyszczeń środowiska jak i o energii odnawialnej. Siódma tablica to „Kompostowanie”. Odkrywcy przyrody mogą pogłębić wiedzę na temat kompostowania, jego pozytywach i elementach składowych. Dwie kolejne tablice przekazują cenne informacje o ekosystemie lasu i łąk. Dziewiąty przystanek ścieżki edukacyjnej to źródło wiedzy o budkach lęgowych ptaków. Poznajemy budowę skrzynek lęgowych, typu A1, B, P i D. Wolnym krokiem przechodzimy dalej i jawi się przed nami przystanek „Od nasionka do drzewa”, gdzie mamy możliwość przybliżenia procesów wzrostu drzew. Ścieżkę  ekologiczną kończy „Ekohotel dla owadów”, który już samą nazwą kusi, aby wejść głębiej w fantastyczny świat otaczającej nasz flory i fauny.

Taki spacer to nie tylko kontemplacja z naturą, ale przede wszystkim możliwość zaznajomienia się z wieloma arcyciekawymi informacjami, które przekazują kluczowe źródła w kreatywny  sposób. Nasza ścieżka to doskonałe pole do praktycznego nauczania wielu przedmiotów, stanowi niejako naturalną pomoc dydaktyczną, działającą na wyobraźnię naszych wychowanków niczym swoiste laboratorium natury. Dostępna będzie specjalna płaszczyzna sensoryczna z różnego typu wypełnieniem, umożliwiająca poznawanie przez dotyk elementów pochodzących ze środowiska przyrodniczego. Przedsięwzięcie umożliwi innowatorskie podejście do procesu dydaktycznego, pozwoli opuścić szkolne mury, zbliżyć się do środowiska naturalnego i zgłębić wiedzę w sposób niezwykle kreatywny.

U dzieci niepełnosprawnych przeważa myślenie konkretno-obrazowe,  w związku     z tym zdobywanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych powinno odbywać się drogą doświadczeń i bezpośrednich obserwacji. Sprzyjają temu zajęcia w terenie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch  i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Oddziaływania w tym obszarze mają szczególne znaczenie dla dzieci niesłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, z autyzmem i innymi zaburzeniami. Jest to również forma profilaktyki ewentualnych trudności oraz stymulacji rozwoju. Szczególne znaczenie ma tu aspekt sensoryczny „Ścieżki”. Prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych jest podstawą procesów poznawczych. Nierozwinięcie określonych umiejętności w tym zakresie powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Wychowankom potrzebne jest usprawnianie pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są podstawą rozwoju bardzo różnych umiejętności. W toku zajęć na „Ścieżce” można stymulować wszystkie zmysły dziecka oraz usprawniać takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, identyfikacja i reakcja na bodźce. Krótko mówiąc, zapraszamy na spacer naszymi dróżkami, a przekonacie się sami…

 

Na skróty