Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych uzgodniony z Radą Rodziców Ośrodka

13 październik (piątek) 2023 r.

02 i 03 listopada (czwartek, piątek)2023 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych uzgodniony z Radą Rodziców Ośrodka

02 styczeń (wtorek) 2024 r.

5.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 14 maja 2024 r.

(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r.

(środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maja .2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych

26 kwietnia 2024 r.

9.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych uzgodniony z Radą Rodziców Ośrodka

02 maj (czwartek) 2024 r.

10.

Egzamin maturalny

Część ustna egzaminu maturalnego od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja 2024 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego od 07 do 25 maja 2024 r.

11.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych uzgodniony z Radą Rodziców Ośrodka

31 maj (piątek)2024 r.

12.

Egzamin zawodowy

Pisemny komputerowy INF.02, - 10.01.2024 godz. 09:00, SPO.03 godz. 12:00, INF.03 - 11.01.2024 godz. 09:00

Praktyczny – Dokumentacja INF.03 - 16.01.2024 godz. 12:30

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

14.

Ferie letnie (wakacje)

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

 DOCXKalendarz roku szkolnego 2023-2024.docx (16,83KB)

Na skróty