Rekrutacja do szkół

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz słabosłyszącej w wieku od 6 do 24 lat.

Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz skierowanie z organu prowadzącego. Osoby ubiegające się o przyjęcie ich dziecka do Ośrodka składają wniosek wraz z pozostałą dokumentacją we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiecie.

 

Rekrutacja do Szkół Ośrodka trwa cały rok.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu

ul. Łukasińskiego 7,

37-700 Przemyśl

tel. 16 675 21 46, tel./fax 16 678 62 26

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu,

ul. Czarnieckiego 27

tel./fax 16 676 04 00 do 02

Adres e-mail do sekretariatu: osrodek@sosw2przemysl.com
Adres do Dyrektora Ośrodka i wicedyrektorów: dyrektorszkoly@sosw2przemysl.com

 

Na skróty