Informacja o szkołach

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Przedszkolnymi

 

W oddziałach przedszkolnych przygotowujemy dzieci do nauki w szkole podstawowej. Dzieci bawią się i pracują w optymalnych warunkach zapewniających właściwy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Do dyspozycji są 4 główne sale oraz pracownie i pomieszczenia pomocnicze takie jak: gabinet logopedyczny, psychologiczny, sala poznawania świata, sala integracji sensorycznej, pracownia ceramiki, jadalnia, szatnia, pomieszczenie do leżakowania itp.

Rozmieszczenie i wyposażenie sal zostało starannie przemyślane tak, aby najmłodsi nasi wychowankowie czuli się tutaj bezpiecznie i komfortowo. Planowaniem i pracą dzieci kierują wspaniali nauczyciele, którzy zawsze znajdą sposób na ciekawe i kreatywne zajęcia. Panie wspierające pracę nauczycieli służą wsparciem i pomocą w każdej sytuacji. Poprzez zabawę dzieci uczą się języka angielskiego oraz, rozwijają swoje uzdolnienia w wielu pracowniach tematycznych np. muzycznej, rytmicznej, ceramicznej itp.

W szkole podstawowej uczniowie przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty i podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

W trakcie zajęć skupiamy się tutaj głównie na pracy rewalidacyjnej mającej na celu rozwój mowy i niwelowanie różnych innych dysfunkcji. To tutaj uczniowie niesłyszący po raz pierwszy wypowiadają samodzielnie słowa dając dużo radości swoim rodzicom i nauczycielom. Poprzez odpowiednie działania wszystkich pracowników szkoły tworzymy dla każdego ucznia bezpieczne i przyjazne mu środowisko do jak najlepszego rozwoju. Stwarzamy optymalne warunki do pełnego rozwoju osobowościowego przygotowując do dorosłości i życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.

Do dyspozycji uczniów są liczne i bogato wyposażone pracownie przedmiotowe oraz starannie wykształcona kadra pedagogów mogąca sprostać każdemu wyzwaniu, jakie może się pojawić w ich pracy zawodowej. Szkoła to nie tylko nauka, to także liczne wyjazdy do szkół w całej Europie, z którymi współpracujemy w ramach programów Erasmus i Comenius.

Szkoła posiada bogate tradycje i doświadczenie w kształceniu osób niesłyszących, które umiejętnie wykorzystuje w nauczaniu, jakie nakłada na nas współczesność.

 

 

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych nasi uczniowie przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W szkołach ponadpodstawowych pracują znakomicie wykształceni pedagodzy, pełni energii i inicjatywy, którzy z pasją i poświęceniem wspierają uczniów w ich dążeniu do celu. Swoją atrakcyjność szkoły opierają o nowoczesną bazę i komfortowe warunki socjalno –bytowe oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i środki techniczne.

Uczniowie odbywają w trakcie nauki zagraniczne praktyki zawodowe w państwach unii europejskiej. Każdy uczeń znajdzie tutaj miłą i przyjazną atmosferę oraz wsparcie specjalistów – pedagog, psycholog, surdopedagog, doradca zawodowy – w rozwiązywaniu problemów jakie pojawiają się w szkole i nie tylko.

Absolwenci szkół to najlepsi specjaliści w wyuczonych zawodach i specjalnościach zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Zdana matura, egzamin zawodowy, to powód do dumy dla uczniów ich rodziców oraz pracowników Ośrodka.

W szkołach realizowane są także różnego rodzaju programy profilaktyczne i antyuzależnieniowe czy promujące zdrowy tryb życia.

Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniami sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań.

Rozwijamy i utrwalamy zainteresowania, uzdolnienia i zamiłowania uczniów w oparciu o właściwą organizację zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz właściwym wykorzystaniu czasu wolnego. Zajęcia dodatkowe mają duży wpływ na rozwój społeczny, intelektualny i fizyczny. Pełnią role wychowawcze, poznawcze, socjalizujące, a nawet edukacyjne.

Uczniowie odkrywają swoje uzdolnienia i realizują się występując w „Teatrzyku Pinokio”, biorąc udział w rozgrywkach sportowych w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „Niedźwiadek” czy w kółku szachowym, komputerowym, kulinarnym itp.

 

Zapraszamy do Naszej społeczności

 

 

Na skróty