Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dra Janusza
Korczaka w Przemyślu

Prezydium Rady Rodziców.
Przewodnicząca: Joanna Pająk
Zastępca: Grażyna Plis
Sekretarz: Dorota Czerniak
Skarbnik: Wioletta Kuniec
Członek: Bożena Homa

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Marcelina Fudali
Członek: Aneta Kos

 

Rachunek bankowy do wpłat na  Rady Rodziców: Bank Pekao S.A. o. w Przemyślu 52 1240 2568 1111 0010 96765305

 

Do przelewów zagranicznych:

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PL 52 1240 2568 1111 0010 96765305

 

DOCXRada Rodziców uchwała Program Wychowawczo Profilaktyczny 23-24.docx (11,55KB)
DOCRegulamin Rady Rodziców.doc (53,00KB)
 

Na skróty