Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

 1. PDFWizja_Ośrodka.pdf (230,20KB)
 2. PDFMisja_Ośrodka.pdf (275,61KB)
 3. PDFSTATUT 2024-04-24-aktualny.pdf (615,38KB)

 

Standardy i procedury ochrony małoletnich

 1. PDFStandardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.pdf (4,71MB)
 2. PDFProcedury regulujace organizacje pracy Ośrodka.pdf (639,61KB)
 3. PDFProcedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.pdf (586,62KB)
 4. PDFProcedury reagowania w przypadku zagrożeń zewnętrznych.pdf (405,33KB)
 5. PDFWtargnięcie napastnika.pdf (239,29KB)
 6. PDFZasady zabezpieczenia prywatnego sprzętu elektronicznego.pdf (102,39KB)

Procedury w oddziałach przedszkolnych

 1. DOCProcedura postępowania wobec agresywnego zachowania wychowanka.doc (54,00KB)
 2. DOCProcedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole podstawowej nr 12 w SOSW nr 2 w Przemyślu.doc (55,50KB)
 3. DOCProcedura bezpieczenstwa dzieci na terenie budynku przedszkola.doc (35,50KB)
 4. DOCProcedura postepowania na wypadek pożaru.doc (73,50KB)
 5. DOCProcedura kontaktów z rodzicami.doc (49,50KB)
 6. DOCProcedura ewakuacji.doc (45,00KB)
 7. DOCOświadczenie.doc (39,00KB)

Pomoc psychologiczno - pedagogioczna

 1. PDFStrategia działań wychowawczych i zapobiegawczych.pdf (168,37KB)
 2. PDFOrganizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf (147,31KB)
 3. PDFRamowy plan działań wobec wychowanków wymagających szczególnych działań terapeutyczno-wychowawczych uczniów sprawiających problemy wychowawcze w tym agresywnych.pdf (108,55KB)
 4. PDFProcedury postepowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.pdf (235,89KB)
   

Dokumenty 2023/2024

 1. DOCXDiagnoza czynników chroniących i ryzyka na terenie placówki 09.2023.docx (16,20KB)
 2. DOCXHarmongram uroczystości 2023-2024.docx (14,74KB)
 3. DOCXPlan działań PWP.docx (17,05KB)
 4. PDFProgram Wychowawczo-Profilaktyczny 2023-2024.pdf (1,32MB)
   

 

Dokumenty ogólne

 1. PDFKonwencja o prawach dziecka.pdf (146,66KB)
 2. PDFKonwencja o prawach osób niepełnosprawnych.pdf (362,37KB)
 3. PDFNiebieska Karta.pdf (23,41KB)
 4. PDFUstawa o równym traktowaniu.pdf (121,04KB)
   

Na skróty