Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w SOSW2

 

Koło TPD działa w Ośrodku od 1979 roku. Jego członkami są nauczyciele i wychowawcy, dla których ważne jest dobro dziecka, jego uśmiech, radość i szczęście. Starają się realizować słowa Janusza Korczaka, patrona naszej placówki:

,,Kiedy śmieją się dzieci, śmieje się cały świat.”

 

Głównym celem Koła jest poprawa warunków życia wychowanków, ich wszechstronny rozwój oraz łagodzenie skutków ubóstwa. Działania podejmowane przez Koło są podporządkowane w/w celom ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej potrzebującym wychowankom w formie zakupu niezbędnych rzeczy, dofinansowaniu udziału w wycieczkach klasowych, dofinansowaniu zakupu nagród dla zwycięzców konkursów ośrodkowych oraz pomocy dydaktycznych dla poszczególnych szkół Ośrodka.

Przez lata działalności wychowankowie uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych oraz integracyjnych imprezach w mieście, lokalnych festynach. Jest to doskonała forma na poczucie wspólnoty ze środowiskiem ludzi słyszących, integracji. Organizowane wyjazdy letnie dają możliwość poznania naszej Ojczyzny, a członkom Koła TPD poczucie spełnienia i satysfakcji dobrze realizowanych zadań.

Za pracę na rzecz dzieci oraz zaangażowanie w działalność Koła członkowie wielokrotnie byli nagradzani Odznaką Zasłużonego Działacza TPD.

 

Na skróty