Szkolne Koło Caritas - SKC

Szkolne Koło Caritas

12311340_991445584247771_1239541788_o_1.jpeg

Opiekunowie koła: mgr Brygida Jasińska, mgr inż. Agnieszka Wiatrowska  

Asystent koła: katecheta ks. Mariusz Michalski

 

Szkolne Koło Caritas (SKC) to organizacja zrzeszająca wszystkich chętnych wolontariuszy- uczniów w danej placówce- szkole, którzy pragną podjąć działania na rzecz innych w umiłowaniu do bliźniego. Szkolne Koło Caritas w Ośrodku zostało powołane 19 września 2017 roku. Podstawą działania Szkolnych Kół Caritas jest zaangażowanie młodzieży na rzecz potrzebujących, a przy tym wzajemne zaufanie, współodpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. W Ośrodku zwracamy uwagę przede wszystkim na organizowanie pomocy dla będących w potrzebie wychowanków Ośrodka i ich rodzin. Bierzemy udział, nie tylko w akcjach organizowanych przez Archidiecezję Przemyską, ale też sami planujemy akcje pomocowe na terenie Przemyśla.

Działalność SKC w Ośrodku opiera się na:

  • rozeznawaniu konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez CARITAS takie jak "Tydzień Miłosierdzia", "Św. Mikołaj", Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Ogólnopolskie zbiórki żywności, organizowanie kiermaszów z wyrobami świątecznymi (środki przeznaczone są na pomoc w organizowaniu wyjazdów na wycieczki dla potrzebujących wychowanków Ośrodka, pomoc dla poszkodowanych w sytuacjach losowych, pomoc osobom ubogim i samotnym, itp.);
  • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi prowadzącymi działalność charytatywną m.in.. Parafialne Zespoły CARITAS, fundacje, stowarzyszenia itp.

Uczestnicy Szkolnego Koła Caritas wzbogacają swoją wiedzę o wolontariacie, uczą się współdziałać w zespole. Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Koło rozwijają wśród wychowanków Ośrodka samodzielność, kształtują też wrażliwość na potrzeby innych.To w efekcie owocuje podejmowaniem własnych inicjatyw na rzecz potrzebujących w przyszłości. Dbamy też o integrację naszych niepełnosprawnych uczniów ze środowiskiem osób pełnosprawnych, a także realizujemy wytyczone cele rewalidacyjne podczas spotkań Koła oraz zajęć uczących wolontariatu.

Dbamy, by działalność Koła sprawiała naszym uczniom radość i dawała poczucie spełnienia, ponieważ:

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”

Flora Edwards

 

Na skróty