Harmonogram dnia

Regulamin Internatu

 

Harmonogram dnia:

Godziny 6.00-8.00

Zajęcia w grupach wychowawczych: pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sypialni, śniadanie, wyjście do szkoły.

 

Godziny 8.00-15.00

Nauka w szkole

[ w czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje  uczniów zakaz opuszczania terenu Ośrodka bez opieki nauczyciela]

 

Godziny 15.00-16.00

Obiad

 

Godziny 16.00-18.00

Zajęcia w grupach wychowawczych, zajęcia rewalidacyjne, kółka zainteresowań, nauka własna.

 

Godziny 18.00-18.30

Kolacja

 

Godziny 18.30-20.00

Zajęcia w grupach wychowawczych, zorganizowane zajęcia sportowe i wyjścia do siłowni.

 

Cisza nocna obowiązuje:

Szkoła Podstawowa- godzina 21.00

Szkoła branżowa, Technikum- godzina 22.00

Szkoły Policealne- godzina 23.00

 

Uwaga:

Wyjścia po kolacji dla starszej młodzieży- powrót do godziny 20.00

Zamawianie jedzenia do internatu [pizza, kebab] do godziny 20.00

Odwiedziny w sypialniach do godziny 20.00

Przebywanie na korytarzach internatu do godziny 21.00

Przebywanie w kuchni internatu wyłącznie pod opieką wychowawcy.

Podczas zajęć w internacie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystani z telefonów komórkowych!

Przyjazd wychowanków do internatu do godziny 22.00

 

W Internacie obowiązuje:

- zakaz posiadania i używania materiałów łatwopalnych i wybuchowych

- zakaz posiadania i korzystania z używek

- zakaz opuszczania internatu bez wiedzy wychowawcy

- zakaz fotografowania i filmowania wychowanków i pracowników Ośrodka.

 

Samorząd Internatu

 

 

 

Na skróty